• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

  • กองทุนรวม
  • กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) 

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ถือหุ้นโดยบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีก่อนหน้านี้ในนามของอินเตอร์ไลฟ์ จอห์น แฮนคอค ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Manulife Financial Corporation (MFC) ที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำสัญชาติแคนาดา นอกจากนี้ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Manulife Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 325 ท่านทั่วโลกรวมถึง 10 ประเทศและเขตการปกครองทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมีการทำงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองที่สาคัญได้ทันสถานการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) และเป็นหนึ่งใน บลจ. เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุน off-shore ในระดับสากล


โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
  • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ