• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. ฟิลลิป จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. ฟิลลิป จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. ฟิลลิป จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

 • กองทุนรวม
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.ฟิลลิป ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ. ฟิลลิป

 • บุคลากร
  เนื่องจากทางบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก ทำให้บุคลากร และทีมงานของเรามีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง มีความรู้และชำนาญอย่างมืออาชีพมาจากหลายสาขา และเพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ดังนั้นบุคลากรของเราสามารถสร้างความพึงพอใจ และผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของลูกค้า

 • แนวคิด
  ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และความกระตือรือร้นของบริษัท ทำให้มีการพัฒนาการวิจัย ทั้งระดับในประเทศ และระดับโลกเพื่อรองรับการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต

 • จุดมุ่งหมาย
  บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านหลักทรัพย์อย่างครบวงจร เพื่อความพึงพอใจ และผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของลูกค้า เป็นสิ่งแรกไม่ว่าจะมากหรือน้อย

 • สินค้าและการบริการ
  บริษัทมีการพัฒนาสินค้าและบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร

 • คำมั่นสัญญา
  บริษัทจะพัฒนาการให้บริการที่ครบวงจร ด้วยทีมงาน และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งในอนาคต


โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
 • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ