• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายที่มุ่งจะพัฒนาบริการด้านการจัดการกองทุนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น พร้อมขยายขอบเขตธุรกิจด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนให้หลากหลายและครบวงจร  ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกการลงทุนได้หลากหลาย  และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทจัดการมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (Bangkok Capital Asset Management Company Limited : BCAP) และได้ดำเนินการโอนย้ายบุคลากรสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล ระบบงานที่เกี่ยวข้อง และทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจัดการทั้งหมดไปยัง บลจ. บางกอกแคปปิตอล กำหนดเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ มกราคม 2558 เป็นต้นไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

 • กองทุนรวม
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.บางกอกแคปปิตอล ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ. บางกอกแคปปิตอล

 1. บริหารเงินลงทุนของท่านโดยมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
 2. สามารถลงทุนได้หลากหลาย และเลือกความเสี่ยงที่ลงทุนได้
 3. สามารถกำหนดนโยบายการลงทุนร่วมกับผู้จัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของท่านให้มากที่สุด
 4. มีการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
 5. เป็นการลงทุนตรง ไม่เกิดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน


โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
 • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ