• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. บัวหลวง จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. บัวหลวง จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. บัวหลวง จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

 • กองทุนรวม
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ. บัวหลวง

 1. ปรัชญาการลงทุน (Philosophy): เน้นแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอด้วยการลงทุนอย่างรอบคอบ ไม่เสี่ยงมากจนเกินควร

 2. กระบวนการลงทุน (Process): เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ดี (Good Performance): ใช้หลักการการคัดเลือกตราสารลงทุนโดยมุ่งไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความชัดเจนของความสามารถในการทำกำไร และสามารถลงทุนได้ในระยะยาว (Good Stock) รวมกับการจับจังหวะการเข้าซื้อขายที่ดี (Good Trade) ตรงกับสิ่งที่เรายึดถือมาตลอด คือ Good Stock + Good Trade = Good Performance

 3. บุคลากร (People): ทำงานกันเป็นทีมเวิร์ค (Teamwork) ต้องรักการลงทุน และมีความสุขในการทำงาน ต้องเข้าใจและเชื่อมั่นในปรัชญากับสไตล์การลงทุนและมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลผลิตที่ดีต่อผู้ลงทุน มีการติดตามการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทั้งต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งมีการจัดสรรบุคคลากรที่มีความสนใจและมีความชำนาญพิเศษ (Specialize) ไปตามชนิดของหลักทรัพย์/ตราสาร (Asset class) ที่จะลงทุน โดยแบ่งเป็นทีมผู้จัดการกองทุนกับทีมวิเคราะห์ในหุ้น ตราสารหนี้ ทั้งต่างประเทศและในประเทศ วิเคราะห์น้ำมันและทองคำ กับวิเคราะห์อุตสาหกรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีการทำทุกวันและแบ่งปันกันตลอดเวลา เพื่อทำให้เกิดความคิดที่แหลมคมในทีมงาน (Sharpen investment ideas) ทั้งยังมีการสื่อสารไปยังทีมงานฝ่ายการตลาดเพื่อให้สื่อสารถึงลูกค้าและนักลงทุนในวงกว้าง ในภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยสโลแกนของกองทุนบัวหลวงที่ว่า “มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน”


โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
 • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ