• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. ธนชาต จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. ธนชาต จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. ธนชาต จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

  • กองทุนรวม
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.ธนชาต ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ. ธนชาต

บลจ.ธนชาต กับการให้บริการจัดการลงทุนในปัจจุบัน บลจ.ธนชาต มีบริการหลากหลาย และมีกองทุนรูปแบบต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ ผู้ลงทุน สถาบัน ที่ประสงค์จะลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน โดยผู้ลงทุน สามารถเลือกลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละท่าน ภายใต้ระบบการบริหารจัดการของ บลจ.ธนชาต ที่ยึดมั่นตามหลักการ ของ Good Corporate Governance ในการจัดการลงทุนด้วยระบบที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ พร้อมบุคลากรที่มีประสบการณ์และความ ชำนาญในการจัดการลงทุนมานานกว่า 10 ปี และมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนของท่านจะได้รับการดูแลโดยบริษัทจัดการที่มีคุณสมบัติพร้อมด้วยมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
  • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ