• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
มีผู้เข้าชม 349 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

 • กองทุนรวม
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.ไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์

 • ความน่าเชื่อถือ

  เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มี ความน่าเชื่อถือ และมั่นคงสูง โดยมีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ถือหุ้นในสัดส่วนถึง 99.99 %

 • ความสะดวก

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริการที่ดีและสะดวกโดย ลูกค้าสามารถซื้อขายผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจำนวนสาขากว่า 1,200 สาขา และช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ ตัวแทน จำหน่ายต่าง ๆ

 • ความมั่นคงและมืออาชีพ

บริษัทมีผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและ ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้ประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน และ ทีมผู้จัดการกองทุนให้ความสำคัญกับระบบการกำกับ ควบคุม และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

 • ความครบถ้วน

  บริษัทให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างครบวงจร ทั้งใน ธุรกิจกองทุนรวม ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 • ความเป็นหนึ่ง

  เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจจัดการลงทุน และมีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง


โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
 • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ