• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. ทิสโก้ จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. ทิสโก้ จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. ทิสโก้ จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

 • กองทุนรวม
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.ทิสโก้ ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ. ทิสโก้

 • ความเป็นอิสระขององค์กร

  บลจ. ทิสโก้ จำกัด มีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดการการลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทไม่มีการดำเนินงานในธุรกิจอื่นใดนอกเหนือจาก การจัดการกองทุน และ ไม่มีแฟ้มการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่เป็นของบริษัทเอง ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่และมีความชัดเจน

 • ความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ และมีการอบรมที่ดี

  กลุ่มทิสโก้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการลงทุนให้แก่ลูกค้ามานานกว่า 30 ปี  อีกทั้งยังมีทีมการลงทุน ที่ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงและจัดการกองทุนในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีพนักงานวางแผนการลงทุนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและตอบปัญหาแก่นักลงทุนทุกเมื่อที่นักลงทุนต้องการ

 • ทางเลือกในการลงทุน

  บลจ. ทิสโก้ จำกัด เสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการที่ แตกต่างกันของลูกค้าได้ในทุกๆระดับความเสี่ยงที่ต้องการ โดยกองทุนรวม ประกอบด้วย กองทุนหุ้น กองทุนผสมยืดหยุ่น กองทุนผสม กองทุนตราสารหนี้ กองทุนเฉพาะเจาะจง และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลให้บริการแก่นักลงทุนส่วนบุคคล ผู้ที่ต้องการจะมีแฟ้มการลงทุนเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสม กับความต้องการของแต่ละบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างความมั่งคั่งเพื่อ รองรับการเกษียณในอนาคต

 • ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มเปี่ยม

  แม้ว่าบลจ. ทิสโก้ จำกัด จะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ แต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน จาก บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. ทิสโก้ จำกัด นอกจากนี้ ทางด้านเทคนิคบริษัทของเรายัง มีทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีสมาชิกมากกว่า 20 คน ซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาและรักษาระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ ในความถูกต้องและตรงต่อเวลาในการให้บริการของเรา

โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
 • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ