• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. ทหารไทย จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. ทหารไทย จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. ทหารไทย จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

 • กองทุนรวม
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.ทหารไทย ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ. ทหารไทย

 1. เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการแนะนำจากเพื่อนสู่เพื่อน จากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นที่ไว้วางใจกับผู้ลงทุนทุกรุ่นทุกวัย
 2. บลจ. ทหารไทย มีกองทุนที่ดีและมั่นคง เช่น กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปี กองทุนนี้ได้แสดงถึงผลการดำเนินงานที่มั่นคง อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AAA(tha)/V1+(tha)” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สะท้อนถึง คุณภาพเครดิตที่สูงที่สุด นโยบายการลงทุนที่เข้มงวด และความมั่นคงในการดำรงรักษาเงินลงทุนที่สูงของกองทุนเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นๆในประเทศ
 3. เป็น บลจ. ที่ริเริ่มและเป็นผู้นำในการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบกองทุนใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า เช่น กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ และบัตร TMBAM Extra Cash เป็นต้น
 4. บลจ. ทหารไทยมีความใส่ใจและเล็งเห็นถึงผลประโยชน์และความสะดวกสบายของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างแท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ถือหน่วยได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น
  • บริการบัตรกองทุน
  • บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต (Fundlink Online)
  • บริการลูกค้าสัมพันธ์ (1725)
  • บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ (Fundlink IVR)
  • บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านตู้ ATM (Fundlink ATM)
  • บริการบัตรเบิกถอนเงินสด (TMBAM Extra Cash)
  • บริการสมัครหักบัญชีผ่านเครื่อง ATM
  • บริการช่วยวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan - AIP)
  • บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทางอินเตอร์เน็ต (Fundlink M Choice Online)

 

โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
 • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ