• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บลจ. กสิกรไทย จำกัด  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บลจ. กสิกรไทย จำกัด

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บลจ. กสิกรไทย จำกัด
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
มีผู้เข้าชม 357 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

 • กองทุนรวม
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.กสิกรไทย ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ. กสิกรไทย

 • มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการลงทุนทั้ง 3 ธุรกิจ 
 • เนื่องจากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการลงทุน (Asset Management) เท่านั้น และมีกฎระเบียบที่เคร่งครัด ในการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ จึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า 
 • ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
 • มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้การจัดการกว่า 1,245,187 ล้านบาท (ที่มา: AIMC ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
 • บริษัทมีความมั่นคงสูง โดยมี บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกำไรต่อเนื่องมา โดยตลอด 21 ปี
 • มีทีมงานวิเคราะห์ วิจัยหลักทรัพย์และจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์สูงต่อเนื่องมายาวนานและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการจัดการลงทุน
 • มีผลงานการบริหารกองทุนอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม 
 • ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงสุดช่วยในการบริหารกองทุน เช่น ระบบการจัดการกองทุน Charles River ,ระบบการจัดการกองทุน Financial Model และ ระบบ Attribution Analysis 
 • ให้ความสำคัญถึงระดับความเสี่ยงเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนในการลงทุนตลอดเวลา 
 • มีหลักในการเก็บรักษาความลับของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
 • ไม่มีโปรโมชั่น
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ