• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ซื้อกองทุนรวม  ›  บมจ. บลจ. กรุงไทย  ›  เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม กับ บมจ. บลจ. กรุงไทย

เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

บมจ. บลจ. กรุงไทย
ประเภท : การลงทุนในกองทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (KTAM) เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่

 • กองทุนรวม
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ คุณจึงไม่ต้องกังวลหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และด้วยศักยภาพของบลจ.กรุงไทย ในฐานะผู้บริหารกองทุนรวม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและจัดสรรเพื่อผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุณจะได้รับบริการที่ดี

ทำไม KTAM จึงเป็นทางเลือกแรกของการลงทุน?

 1. เป็นบริษัทจัดการที่มีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%
 2. ได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ( Best Onchore Fund House-Thailand ) จากนิตยสาร Asian Investor ในปี 2553
 3. มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการบริหารจัดการ การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการยอมรับ จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.)
 4. เป็นบริษัทจัดการที่ได้รับความไว้วางใจ จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการให้บริหารกองทุน มากที่สุดในประเทศ
 5. เป็นบริษัทจัดการที่มีใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ กองทุนรวมแบบครบวงจร
 6. ยึดแนวทางการปฏิบัติงาน และการบริหารกองทุนตามหลักบรรษัทภิบาล
โปรโมชั่นการซื้อกองทุน
 • ระหว่างวันนี้ – 31 ธ.ค.59 (สำหรับลงทุนในกองทุนต่างประเทศ)

  • ยอดเงินลงทุนรวมสุทธิในกองทุน FIF ประเภท Feeder Fund ทุกๆ 1,000,000 บาท รับหนวยลงทุน KTPLUS 500 บาท
 • ระหว่างวันนี้ - 30 ธ.ค.59 (สำหรับลงทุนในกองทุน KTAM LTF / RMF ( ยกเว้น RMF4 ))
  • เมื่อลงทุนใน KTAM LTF / RMF ( ยกเว้น RMF4 ) ทุก ๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน KTPLUS มูลค่า 100 บาท
  • แลกหากชำระผ่านบัตรเครดิต KTC สามารถใช้คะแนน KTC Forever Reward ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ