ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประเภท
ประกันภัย
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยตัวเรือ

1
ประกันภัยตัวเรือ
ประกันภัยตัวเรือ
 • รับประกันความสูญเสียหรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ เพื่อความอุ่นใจและสบายใจของท่าน
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • 2
  ประกันภัยตัวเรือ
  ประกันภัยตัวเรือ
 • คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือ เครื่องยนต์ ระหว่างการขนส่งสินค้า การระเบิดบนเรือ
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • 3
  ประกันภัยตัวเรือ
  ประกันภัยตัวเรือ
 • คุ้มครองตัวเรือจากเหตุการณ์ร้ายๆ ที่ไม่คาดคิด เช่น เรือชนกัน เรือขับชนหิน ไฟไหม้เรือ ฟ้าผ่าเรือ ฯลฯ
 • คุ้มครองทุกความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดของตัวเรือ ไม่ว่าตัวเรือจะทำด้วยเหล็ก หรือวัสดุใดๆ
 • 4
  ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร
  ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร
 • ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัยที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมด อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ระเบิด
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • 5
  ประกันภัยตัวเรือ
  ประกันภัยตัวเรือ
 • รับประกันภัยตัวเรือ (โครงสร้าง) เครื่องยนต์ของเรือ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ของเรือ
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ