ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประเภท
ประกันภัย
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการขนส่งในประเทศ

1
ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของสินค้าที่กำลังจะนำส่งสินค้านั้นๆ ไปยังจุดหมายปลายทาง บริษัทฯ ขอเสนอประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
 • 2
  ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
  ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของสินค้า
 • 3
  ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
  ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของสินค้า
 • 4
  ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ
  ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงการขนส่ง ที่เป็นเจ้าของสินค้า
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของสินค้าเป็นผู้ทำประกันภัย