ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประเภท
ประกันภัย
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยทางทะเลและขนส่งต่างประเทศ

1
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • 2
  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Export)
  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Export)
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ ทางไปรษณีย์อากาศ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
 • 3
  ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ
  ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากภัยต่างๆ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ขายสินค้า (Shipper) ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (Exporter) ผู้ซื้อสินค้า (Consignee) ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ (Importer)
 • 4
  การประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล
  การประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ ทางไปรษณีย์อากาศ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก