ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประเภท
ประกันภัย
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เมืองไทยประกันภัย

1
ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ
ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากภัยต่างๆ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ขายสินค้า (Shipper) ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (Exporter) ผู้ซื้อสินค้า (Consignee) ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ (Importer)
 • 2
  ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
  ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของสินค้า
 • 3
  ประกันภัยตัวเรือ
  ประกันภัยตัวเรือ
 • คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือ เครื่องยนต์ ระหว่างการขนส่งสินค้า การระเบิดบนเรือ
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • 4
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในขณะขนส่งหรือขนถ่ายของจากยานพาหนะที่ขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เกิดจากผู้ขนส่ง
 • เหมาะสำหรับ : บริษัทรับขนส่ง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้รับขนส่ง - ในนามบุคคล