ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประเภท
ประกันภัย
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

วิริยะประกันภัย

1
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • 2
  ประกันภัยตัวเรือ
  ประกันภัยตัวเรือ
 • รับประกันความสูญเสียหรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ เพื่อความอุ่นใจและสบายใจของท่าน
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • 3
  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Export)
  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Export)
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ ทางไปรษณีย์อากาศ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
 • 4
  ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
  ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของสินค้าที่กำลังจะนำส่งสินค้านั้นๆ ไปยังจุดหมายปลายทาง บริษัทฯ ขอเสนอประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
 • 5
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งทางบก
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งทางบก
 • เพื่อความอุ่นใจของผู้ขนส่งสินค้าในกรณีที่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการขนส่ง
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลทั่วไป