ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประเภท
ประกันภัย
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันคุ้มภัย

1
การประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล
การประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ ทางไปรษณีย์อากาศ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก
 • 2
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 • เพื่อความอุ่นใจของผู้ขนส่งสินค้าในกรณีที่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการขนส่ง
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ขนส่งสินค้า
 • 3
  ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ
  ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงการขนส่ง ที่เป็นเจ้าของสินค้า
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของสินค้าเป็นผู้ทำประกันภัย
 • 4
  ประกันภัยตัวเรือ
  ประกันภัยตัวเรือ
 • รับประกันภัยตัวเรือ (โครงสร้าง) เครื่องยนต์ของเรือ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ของเรือ
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ