• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ›  ประกันคุ้มภัย  ›  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ประกันคุ้มภัย
ประเภท : ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งคืออะไร

 • ความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัยในความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ขนส่งสินค้า

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • สินค้าทั่วไป (ที่ไม่มีระบุในข้อยกเว้น)

ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัยในความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งและการขนส่งถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่งซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • แบบกำหนดเวลา   ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ ซึ่งคุ้มครองภายในราชอาณาจักรไทย

 • แบบขนส่งรายเที่ยว ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นตั้งแต่ระหว่างขนของขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบของ เป็นการคุ้มครองระยะสั้น ซึ่งต้องระบุจุดหมายปลายทาง

หมายเหตุ

 • ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่มีระบุในข้อยกเว้น
 • การขนส่งจะต้องกระทำโดยตัวแทน หรือลูกจ้างผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

 

โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ