• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ›  ประกันคุ้มภัย  ›  การประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล
การประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล

การประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล

ประกันคุ้มภัย
ประเภท : ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
รายละเอียดความคุ้มครอง

การให้ความคุ้มครองสินค้าในระหว่างขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเนื่องจากภัยอันตราย และความเสียหายต่อสินค้าที่ทำการขนส่งไม่ว่าโดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบก หรือทางพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • สินค้านำเข้าที่ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันและรายละเอียดการขนส่ง

เหมาะสำหรับ

 • ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ภัยที่คุ้มครอง Clause A Clause B Clause C
เพลิงไหม้,ระเบิด / / /
เรือเกยตื้น, ล่ม, จม, หรือตะแคง / / /
ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกราง / / /
ยานพาหนะหรือเรือชนปะทะกับวัตถุอื่นใด / / /
การขนส่งสินค้าลงเรือ ณ ท่าหลบภัย / / /
สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล (Jettison) / / /
ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม (G.A. Loss) / / /
ค่ากู้เรือ และค่ากู้สินค้า / / /
ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง / / /
แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า / / x
สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกเรือไป / / x
ความเสียหายจากนำทะเลหรือจากแม่น้ำ, ทะเลสาบ / / x
สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิง เพราะตกจากเรือ หรือจากการขนขึ้นลง หรือเปลี่ยนถ่ายเรือหรือยานพาหนะ / / x
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยทุกอย่างที่มีสาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย / x x

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • คุ้มครองเป็นรายเที่ยว

หมายเหตุ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา
 • ลักษณะของสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อ
 • พาหนะในการขนส่ง
 • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ