หน้าหลัก  ›  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ›  เมืองไทยประกันภัย  ›  ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ

ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ

เมืองไทยประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด การชนกับพาหนะอื่น รถ/รถไฟคว่ำ ตกสะพานหรือสะพานขาด เครื่องบินตก เรือจม เรือเกยตื้น

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของสินค้า

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • สินค้าทั่วไปที่ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันและรายละเอียดการขนส่ง

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่งจากอุบัติเหตุ เช่น รถพลิกคว่ำ โดยจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่สินค้าวางอยู่บนยานพาหานะที่ใช้ในการขนส่ง และจะคุ้มครองตลอดระยะเวลาในระหว่างการขนส่ง จนกระทั่งสินค้าถึงปลายทางตามที่ระบุไว้

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • คุ้มครองเป็นรายเที่ยว
 • คุ้มครองเป็นรายปี

หมายเหตุ

1. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา 
 • ลักษณะของสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อ
 • พาหนะในการขนส่ง
 • ประสบการณ์ของผู้รับขนส่ง
 • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง

2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ใช่ผู้รับขนส่ง
3. เส้นทางการขนส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ