หน้าหลัก  ›  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ›  เมืองไทยประกันภัย  ›  ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ
ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ

เมืองไทยประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
รายละเอียดความคุ้มครอง
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด แผ่นดินไหว เรือเกยตื้น ชนกับวัตถุอื่น สินค้าถูกน้ำทะเลซัด สินค้าถูกขโมย สินค้าแตกหัก
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ขายสินค้า (Shipper)
 • ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (Exporter)
 • ผู้ซื้อสินค้า (Consignee)
 • ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ (Importer)

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • สินค้านำเข้าที่ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันและรายละเอียดการขนส่ง

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่ง เช่น เรือเกยตื้น เรือจม สินค้าถูกคลื่นซัดตกเรือ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • คุ้มครองเป็นรายเที่ยว

หมายเหตุ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา
 • ลักษณะของสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อ
 • พาหนะในการขนส่ง
 • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง

 

โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ