หน้าหลัก  ›  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ›  วิริยะประกันภัย  ›  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)

วิริยะประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จะให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ  ทางไปรษณีย์อากาศ ในระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้นในการนำเข้าสินค้า

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • สินค้านำเข้าที่ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันและรายละเอียดการขนส่ง

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่ง เช่น เรือเกยตื้น เรือจม สินค้าถูกคลื่นซัดตกเรือ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • คุ้มครองเป็นรายเที่ยว

หมายเหตุ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา
  • ลักษณะของสินค้า
  • การบรรจุหีบห่อ
  • พาหนะในการขนส่ง
  • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
  • เงื่อนไขความคุ้มครอง
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
  • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ