ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประเภท
ประกันภัย
เลือก
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ทั้งหมด
1
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • 2
  ประกันภัยตัวเรือ
  ประกันภัยตัวเรือ
 • รับประกันความสูญเสียหรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ เพื่อความอุ่นใจและสบายใจของท่าน
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • 3
  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Export)
  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Export)
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ ทางไปรษณีย์อากาศ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
 • 4
  ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
  ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของสินค้าที่กำลังจะนำส่งสินค้านั้นๆ ไปยังจุดหมายปลายทาง บริษัทฯ ขอเสนอประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
 • 5
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งทางบก
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งทางบก
 • เพื่อความอุ่นใจของผู้ขนส่งสินค้าในกรณีที่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการขนส่ง
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลทั่วไป
 • 6
  ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ
  ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากภัยต่างๆ
 • เหมาะสำหรับ : ผู้ขายสินค้า (Shipper) ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (Exporter) ผู้ซื้อสินค้า (Consignee) ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ (Importer)
 • 7
  ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
  ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของสินค้า
 • 8
  ประกันภัยตัวเรือ
  ประกันภัยตัวเรือ
 • คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือ เครื่องยนต์ ระหว่างการขนส่งสินค้า การระเบิดบนเรือ
 • เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • 9
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
  ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในขณะขนส่งหรือขนถ่ายของจากยานพาหนะที่ขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เกิดจากผู้ขนส่ง
 • เหมาะสำหรับ : บริษัทรับขนส่ง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้รับขนส่ง - ในนามบุคคล
 • 10
  ประกันภัยสินค้า
  ประกันภัยสินค้า
 • ให้ กรุงเทพประกันภัย ชดเชยความสูญเสียและความเสียหาย จากภัยต่างๆ ในการขนส่งสินค้า ทั้งในและระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั่วโลก
 • รับกรมธรรม์ทันใจ ภายในชั่วโมงครึ่ง
 • Page 1 of 2