• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อธุรกิจระยะยาว
เลือกตาม
หลักประกัน
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อธุรกิจระยะยาว

ธนาคารกสิกรไทย

1
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน)
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน)
 • เพื่อช่วย SME ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี
 • 2
  สินเชื่อทั่วไป (Loan)
  สินเชื่อทั่วไป (Loan)
 • ลงทุนในกิจการหรือในสินทรัพย์ถาวร เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร
 • มีเวลาชำระคืนและดอกเบี้ยที่ชัดเจน
 • 3
  สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักประกัน
  สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักประกัน
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 9% ต่อปี
 • 4
  สินเชื่อธุรกิจ SME ผ่อนยาว
  สินเชื่อธุรกิจ SME ผ่อนยาว
 • อัตราดอกเบี้ย : MRR + 2.5%
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี
 • 5
  สินเชื่อธุรกิจ SME วงเงินเยอะ
  สินเชื่อธุรกิจ SME วงเงินเยอะ
 • หมดกังวลเรื่องหลักประกันไม่เพียงพอ
 • รับวงเงินสูงสุด 3.33 เท่าของมูลค่าหลักประกัน