• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อธุรกิจระยะยาว
เลือกตาม
หลักประกัน
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อธุรกิจระยะยาว

ธนาคารกรุงไทย

1
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า
  • เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องการ ลงทุน - เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ
  • วงเงินและระยะเวลา : วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 7 ปี
  •