• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  สินเชื่อธุรกิจระยะยาว  ›  ธนาคารกรุงไทย  ›  สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

ธนาคารกรุงไทย
ประเภท : สินเชื่อธุรกิจระยะยาว
สิทธิประโยชน์

เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องการ ลงทุน - เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ Refinance มาจากสถาบันการเงินเดิม


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน *
 • ลดข้อจำกัดด้านหลักประกันไม่เพียงพอ (บสย. ค้ำประกันวงเงินส่วนที่เกินหลักประกัน)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่จ่ายให้ บสย. ในปีแรก ตามหลักเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
  * เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประเภทสินเชื่อ
 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
วงเงินและระยะเวลา
 • วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
 • MRR + 1.0%
 • ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ