• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อทั่วไป (Loan)

สินเชื่อทั่วไป (Loan)

ธนาคารกสิกรไทย
ประเภท : สินเชื่อธุรกิจระยะยาว
สิทธิประโยชน์

จุดเด่น

  • ลงทุนในกิจการหรือในสินทรัพย์ถาวร เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร
  • มีเวลาชำระคืนและดอกเบี้ยที่ชัดเจน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 400 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 7 ปี
หลักประกัน ที่ดินเปล่า สถานประกอบการ ที่พักอาศัย เครื่องจักร เงินฝาก เป็นต้น

โปรโมชั่นการสมัคร
  • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ