• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
หน้าหลัก  ›  สินเชื่อธุรกิจระยะยาว  ›  ธนาคารกสิกรไทย  ›  สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน)
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน)

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน)

ธนาคารกสิกรไทย
ประเภท : สินเชื่อธุรกิจระยะยาว
สิทธิประโยชน์

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ กู้ปีนี้ เริ่มผ่อนกรกฎาคม 2560

เพื่อช่วย SME ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในรูปแบบการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อสร้างอาคารถาวรสำหรับตั้งเครื่องจักรใหม่ ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายหรือทำทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการให้ดีขึ้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 7 ปี
หลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
โปรโมชั่นการสมัคร
  • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ