สินเชื่อธุรกิจระยะยาว

เลือกตาม
หลักประกัน
เลือกตาม
สถาบันการเงิน
สินเชื่อธุรกิจระยะยาว
ทั้งหมด
1
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน)
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน)
 • เพื่อช่วย SME ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี
 • 2
  สินเชื่อทั่วไป (Loan)
  สินเชื่อทั่วไป (Loan)
 • ลงทุนในกิจการหรือในสินทรัพย์ถาวร เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร
 • มีเวลาชำระคืนและดอกเบี้ยที่ชัดเจน
 • 3
  สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักประกัน
  สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักประกัน
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 9% ต่อปี
 • 4
  สินเชื่อธุรกิจ SME ผ่อนยาว
  สินเชื่อธุรกิจ SME ผ่อนยาว
 • อัตราดอกเบี้ย : MRR + 2.5%
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี
 • 5
  สินเชื่อธุรกิจ SME วงเงินเยอะ
  สินเชื่อธุรกิจ SME วงเงินเยอะ
 • หมดกังวลเรื่องหลักประกันไม่เพียงพอ
 • รับวงเงินสูงสุด 3.33 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
 • 6
  สินเชื่อเกินร้อย วงเงินสูง ผ่อนนาน
  สินเชื่อเกินร้อย วงเงินสูง ผ่อนนาน
 • วงเงินสูงเกินมูลค่าหลักประกันสูงสุด 130%
 • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
 • 7
  กรุงศรี SME กู้ง่าย ได้สูงสุด 3 เท่า
  กรุงศรี SME กู้ง่าย ได้สูงสุด 3 เท่า
 • เพิ่มโอกาสให้ทุกธุรกิจ กู้ได้มากขึ้นสูงสุด 3 เท่า
 • ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี เพื่อธุรกิจคุณสำเร็จได้อย่างที่คิด
 • 8
  สินเชื่อ Quick Loan
  สินเชื่อ Quick Loan
 • วงเงินสูง 2 แสน - 12 ล้านบาท
 • ผ่อนนาน สูงสุด 10 ปี สำหรับเงินกู้ระยะยาว
 • 9
  สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก
  สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก
 • วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน
 • ประสบการณ์ธุรกิจ : ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • 10
  สินเชื่อบัวหลวงทันใจ
  สินเชื่อบัวหลวงทันใจ
 • วงเงินสินเชื่อ : พิจารณาตามความจำเป็นของธุรกิจ สูงสุด 10 ล้านบาท
 • หลักประกัน : เงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์
 • Page 1 of 2