• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
สินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์

สินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ประเภท : สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
สิทธิประโยชน์
สินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน
 • ไม่กำหนดขั้นต่ำในการขอวงเงิน
ประเภทของวงเงินสินเชื่อ
 1. วงเงินเพื่อการส่งออก
  • วงเงิน Packing Credit under Letter of credit (PC LC)
  • วงเงิน Packing Credit under purchase order (PC PO)
  • วงเงิน Export Bill Purchase / Discount
 2. วงเงินเพื่อการนำเข้า
  • วงเงิน Letter of Credit (LC)
  • วงเงิน Domestic Letter of Credit (DLC)
  • วงเงิน Trust Receipt (TR)
  • วงเงิน Shipping Guarantee (SG)
  • วงเงิน PN against trade document
 3. วงเงินอื่นๆ
  • วงเงิน FX Line
หลักประกันที่รับพิจารณา
 • เงินฝาก และ บัตรเงินฝาก(NCD) ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • ตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • พันธบัตรรัฐบาล
 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • คอนโดมิเนียม
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ
เลือกตามสถาบันการเงิน