ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
ประเภท
ประกันสุขภาพ
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
ประกันภัยกระจก
1
ประกันภัยกระจก
ประกันภัยกระจก
  • ความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายต่อตัวกระจกอันเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • เหมาะสำหรับ เจ้าของอาคารสถานที่ที่ตกแต่งหรือกั้นผนังด้วยกระจก