ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
ประเภท
ประกันสุขภาพ
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
1
ประกันภัยรักษ์บ้าน
ประกันภัยรักษ์บ้าน
 • ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ
 • คุ้มครองเพิ่มอัตโนมัติ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ได้ทำประกันไว้ในครั้งแรก
 • 2
  ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
  ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
 • ให้ความ คุ้มครองแบบมีทางเลือกที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำประกันภัยเต็มวงเงินที่เอา ประกันภัย (100% ของราคาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน)
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย คุ้มครอง 6 ภัยพื้นฐานและ 4 ภัยธรรมชาติทุกที่ทั่วไทย
 • 3
  ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)
  ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)
 • ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการ ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
 • เบี้ยประกันภัยราคาเดียว 500 บาท คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐานทุกที่ทั่วไทย ไม่ว่าบ้านจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วย วัสดุประเภทใด
 • 4
  ประกันภัยบ้านปลอดภัย
  ประกันภัยบ้านปลอดภัย
 • ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินภายในอาคาร
 • เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป
 • 5
  ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข
  ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข
 • ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติหรือภัยเจตนาร้าย ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินภายในอาคาร
 • เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป
 • 6
  ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน
  ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน
 • สิ่งที่รับประกันภัย ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ เช่น ตัวอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน
 • คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
 • 7
  ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า
  ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า
 • คุ้มครองเงินมัดจำค่าเช่า จากตัวอาคารสถานที่เช่าได้รับความเสียหาย จาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
 • สิ่งที่รับประกันภัย สิทธิการเช่าของสถานที่ หรือพื้นที่ในอาคารส่วนที่ผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า
 • 8
  ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
  ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
 • ให้ความคุ้มครองอาคารบ้านอยู่อาศัย รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในบ้าน อันเกิดขึ้นจากสาเหตุไฟไหม้ และสาเหตุอื่น ๆ
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม
 • 9
  เมืองไทย อยู่ดียกกำลัง 18
  เมืองไทย อยู่ดียกกำลัง 18
 • คุ้มครองบ้าน...คุ้มครองคุณและคนในครอบครัว จากภัยทุกรูปแบบ รวมภัยธรรมชาติ
 • คุ้มครองมากถึง 18 รายการในราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 1,600 บาท/ปี
 • 10
  ประกันอัคคีภัย
  ประกันอัคคีภัย
 • ุคุ้มครอง เพลิงไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับสำหรับทำแสงสว่าง
 • เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป
 • Page 1 of 3