ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
ประเภท
ประกันสุขภาพ
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

เมืองไทยประกันภัย

1
ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน
ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน
 • สิ่งที่รับประกันภัย ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ เช่น ตัวอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน
 • คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
 • 2
  ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า
  ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า
 • คุ้มครองเงินมัดจำค่าเช่า จากตัวอาคารสถานที่เช่าได้รับความเสียหาย จาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
 • สิ่งที่รับประกันภัย สิทธิการเช่าของสถานที่ หรือพื้นที่ในอาคารส่วนที่ผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า
 • 3
  ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ
  ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ
 • ประกันภัยที่จะช่วยรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ร้านค้า สถานประกอบการ จากอัคคีภัย และภัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้
 • สิ่งที่รับประกันภัย อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ
 • 4
  ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
  ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
 • ให้ความคุ้มครองอาคารบ้านอยู่อาศัย รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในบ้าน อันเกิดขึ้นจากสาเหตุไฟไหม้ และสาเหตุอื่น ๆ
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม
 • 5
  เมืองไทย อยู่ดียกกำลัง 18
  เมืองไทย อยู่ดียกกำลัง 18
 • คุ้มครองบ้าน...คุ้มครองคุณและคนในครอบครัว จากภัยทุกรูปแบบ รวมภัยธรรมชาติ
 • คุ้มครองมากถึง 18 รายการในราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 1,600 บาท/ปี