• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
ประกันภัยกระจก

ประกันภัยกระจก

วิริยะประกันภัย
ประเภท : ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
รายละเอียดความคุ้มครอง

ในปัจจุบันอาคาร ห้างร้าน หรือสถานที่แสดงสินค้าสมัยใหม่ นิยมหันมา ใช้ผนังกระจกเป็นส่วนใหญ่ เพื่อความสวยงามและประโยชน์ในการใช้งานที่ หลากหลายมากขึ้น แต่ข้อเสียของกระจกก็มีมากเช่นเดียวกัน เช่น เปราะ แตกง่าย ดังนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงอาจได้รับความเสียหายเป็นจำนวน เงินที่สูงกว่าทรัพย์สินอื่นๆ ได้ ประกันภัยกระจกจึงสามารถตอบโจทย์ให้กับ เจ้าของสถานที่นั้นๆ ได้

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของอาคารสถานที่ที่ตกแต่งหรือกั้นผนังด้วยกระจก

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • กระจก เช่น กระจกสำหรับอาคาร กระจกกั้นห้อง กระจกแผ่นเรียบขัดมันปกติ

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวกระจกอันเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งจำเป็นและสมควรติดในขณะที่ยังไม่ได้นำกระจกมาทดแทน

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ