• บัตรเครดิต
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อบ้าน
 • ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด
ประกันภัยโจรกรรม

ประกันภัยโจรกรรม

วิริยะประกันภัย
ประเภท : ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
รายละเอียดความคุ้มครอง

แม้ว่าในปัจจุบันนี้ ระบบการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ มีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือใช้พนักงานรักษา ความปลอดภัยอย่างรัดกุม แต่ก็ยังเกิดการโจรกรรมให้เห็นอยู่ตามสื่อบ่อยครั้ง ดังนั้น ประกันภัยโจรกรรมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับอาคารบ้านเรือน สำนักงาน หรือสถานประกอบธุรกิจต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับ ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของทรัพย์สินได้

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของทรัพย์สิน
 • เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ทรัพย์สิน เครื่องใช้ต่างๆ สต๊อกสินค้าสำหรับการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือรวมถึงการถูกชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ