หน้าหลัก  ›  ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน  ›  กรุงเทพประกันภัย  ›  ประกันอัคคีภัย (สำหรับสถานประกอบการ)
ประกันอัคคีภัย (สำหรับสถานประกอบการ)

ประกันอัคคีภัย (สำหรับสถานประกอบการ)

กรุงเทพประกันภัย
ประเภท : ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
รายละเอียดความคุ้มครอง

เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน สร้างหลักประกันที่มั่นคง สำหรับธุรกิจของท่านตั้งแต่วันนี้ เพื่อความอุ่นใจว่าธุรกิจของท่านจะกลับคืนมาจาก เหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์โดยเร็ว

โครงการรักษ์บ้านสรรพภัย การประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการที่รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุมอุบัติภัยต่างๆ ไว้ อย่างเหมาะสม

คุ้มครอง ร้านค้า และ สถานประกอบการ

สำนักงาน คลินิก แฟลต
หอพัก สมาคม สโมสร
โรงเรียน วิทยาลัย โรงรับจำนำ
ร้านตัดผม/เสริมสวย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
ร้านตัดเสื้อ ร้านซักรีด/ซักแห้ง ร้านถ่ายรูป
ร้านวีดีโอ ร้านค้า ฯลฯ

หมายเหตุ.- เฉพาะร้านค้าที่มีการก่อสร้างผนังอาคารด้วยปูน

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง ได้แก่

 1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำแพงและประตู
 2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวต่างๆ
 3. ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น สินค้าภายในบ้าน เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับประกอบการ  
ความคุ้มครองมาตรฐาน วงเงินคุ้มครอง
 • ไฟไหม้
 • ฟ้าผ่า
 • การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
 • ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองพิเศษจากโครงการนี้ วงเงินคุ้มครอง (บาท)
 • ภัยยวดยานพาหนะ
 • ภัยทางอากาศยาน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมถึงน้ำท่วม)
 • ภัยระเบิด
 • ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ภัยลมพายุ
 • ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด
 • ภัยลูกเห็บ
 • จำนวนเงินความรับผิดคุ้มครองภัยละไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 100,000
 • โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า
 • 15,000
 • อื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่มีสาเหตุจากการโจรกรรม, ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน, ค่าใช้จ่ายใน การดับเพลิง, ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่


ประกันอัคคีภัย คุ้มครอง...ที่เข้าใจ
กรุงเทพประกันภัย ขอมอบความคุ้มครองที่พิเศษกว่า เฉพาะโครงการประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ
ด้วยเงื่อนไขความคุ้มค่าที่พิเศษสุด ดังนี้

 1. ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใด ๆ
 2. คุ้มครองแม้กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยของท่านต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง แต่ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่า
  ทรัพย์สิน ท่านจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามมูลค่าของทรัพย์สิน (ไม่นำหลักส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัย
  มาใช้ในการจ่าย ค่าเสียหาย)
 3. คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้
  ในครั้งแรก ยังได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และท่านจำเป็นต้องนำค่าสินไหมฯไปใช้ก่อน

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 

โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ