หน้าหลัก  ›  สินเชื่อบ้านแลกเงิน  ›  ธนาคารกรุงเทพ  ›  สินเชื่อบัวหลวงพูนผล
สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

ธนาคารกรุงเทพ
ประเภท : สินเชื่อบ้านแลกเงิน
ข้อมูลสินเชื่อ

เพียงท่านเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปลอดภาระ ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อบัวหลวงพูนผล เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
  • เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการตกแต่งที่อยู่อาศัย
  • เพื่อการต่อเติม หรือซ่อมแซมที่พักอาศัย
  • เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจส่วนตัว

ลักษณะเด่นของบริการ

  • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (ไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือ 100% ของมูลค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การขอกู้) 
  • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระรายเดือน นาน 3 - 10 ปี 
  • หลักประกัน: ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมีเนียม หรืออาคารพาณิชย์ 
โปรโมชั่นการสมัคร
  • ไม่มีโปรโมชั่นการสมัคร
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ