สินเชื่อบ้านแลกเงิน

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อบ้านแลกเงิน → ทั้งหมด
1
สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช
สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช
 • สินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัย
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • 2
  สินเชื่อบ้านคือเงิน ไทยพาณิชย์
  สินเชื่อบ้านคือเงิน ไทยพาณิชย์
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท*
 • ผ่อนชำระแบบ ลดต้น ลดดอก สูงสุด 30 ปี
 • 3
  สินเชื่อบัวหลวงพูนผล
  สินเชื่อบัวหลวงพูนผล
 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระรายเดือน นาน 3 - 10 ปี
 • 4
  สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ทีเอ็มบี
  สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ทีเอ็มบี
 • วงเงินอนุมัติ : วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ ในแต่ละเดือน เพราะเราให้ระยะเวลาผ่อนนานถึง 15 ปี
 • 5
  สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย
  สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท
 • ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สำหรับห้องชุดไม่เกิน 10 ปี
 • 6
  ธนชาตบ้านแลกเงิน
  ธนชาตบ้านแลกเงิน
 • ให้คุณรับเงินสด บ้านก็ยังมีอยู่ อีกทั้งยังผ่อนสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
 • 7
  สินเชื่อ KTB Home For Cash
  สินเชื่อ KTB Home For Cash
 • ให้พิจารณาวงเงินให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
 • ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน