สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน → ทั้งหมด
1
สินเชื่อกรุงศรีเพื่อปลูกสร้างบ้าน
สินเชื่อกรุงศรีเพื่อปลูกสร้างบ้าน
  • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของค่าจ้างปลูกสร้าง
  • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
  • เลือกตามสถาบันการเงิน