ประกันสุขภาพ
ประเภท
ประกันสุขภาพ
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันสุขภาพ

กรุงเทพประกันภัย

1
ประกันภัยโรคมะเร็ง
ประกันภัยโรคมะเร็ง
 • รับค่าสินไหมทดแทนทันที 100% ไม่ว่าเป็นมะเร็งระยะใด หลังเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • ประกันมะเร็งเริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 10 – 60 ปี
 • 2
  ประกันภัยสุดคุ้ม ชุด มนุษย์เงินเดือน
  ประกันภัยสุดคุ้ม ชุด มนุษย์เงินเดือน
 • ประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด มนุษย์เงินเดือน" ที่มอบความคุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 20-60 ปี และขยายระยะเวลาเอาประกันภัยได้ถึงอายุ 65 ปี
 • 3
  ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
  ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
 • ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลจากการได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ
 • ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 20-60 ปี