ประกันสุขภาพ
ประเภท
ประกันสุขภาพ
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันสุขภาพ

วิริยะประกันภัย

1
ประกันภัยโรคมะเร็ง
ประกันภัยโรคมะเร็ง
 • กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งจะช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายของคุณได้ เมื่อต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง ซึ่งมีความคุ้มครองสูงสุดถึง 750,000 บาท
 • เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 54 ปี และไม่เป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกัน
 • 2
  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล
  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น จากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุดถึง 700,000 บาท
 • เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป อายุ 5-55 ปี (อายุ 56 - 65 ปี เฉพาะการต่ออายุเท่านั้น)
 • 3
  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม
  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม มีไว้สำหรับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงาน ประจำในองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เหมาะสำหรับ นิติบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน
 • 4
  ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
  ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
 • แผนประกันภัยพิเศษ สำหรับผู้เล่นกอล์ฟ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของท่านทุกครั้งที่ฝึกซ้อมหรือออกรอบ กับก๊วนที่รู้ใจ
 • เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปที่เล่นกอล์ฟ