ประกันสุขภาพ
ประเภท
ประกันสุขภาพ
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันสุขภาพ

แอกซ่าประกันภัย

1
ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ
ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ
 • ประกันภัยสุขภาพที่ให้คุณและครอบครัวมากกว่าความคุ้มครอง ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เริ่มต้นเพียงแค่ 4,000-5,000 บาทต่อปี
 • ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 18-65 ปี
 • 2
  ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส
  ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส
 • หมดกังวลว่าค่ารักษาพยาบาลจะมากระทบระบบการเงินของคุณด้วยแผนสมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัสจากแอกซ่า
 • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลของคุณตั้งแต่ค่าปรึกษาแพทย์ไปจนถึงค่ารักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉิน
 • 3
  ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม
  ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม
 • คุณมั่นใจได้เลยว่าเราจะดูแลคุณเสมอ ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
 • นอกจากนั้นแอกซ่ายังให้ความคุ้มครองคุณขณะเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย
 • 4
  ประกันภัยสุขภาพ อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ
  ประกันภัยสุขภาพ อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ
 • พร้อมที่จะดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความอุ่นใจระหว่างการเดินทาง
 • ดูแลค่าใช้จ่ายของคุณทั้งในกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน