หน้าหลัก  ›  ประกันสุขภาพ  ›  วิริยะประกันภัย  ›  ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

วิริยะประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยสุขภาพ
รายละเอียดความคุ้มครอง

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกีฬากอล์ฟด้วยแผนประกันภัยพิเศษสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของท่านทุกครั้งที่ฝึกซ้อมหรือออกรอบกับก๊วนที่รู้ใจ

เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไปที่เล่นกอล์ฟ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ตัวบุคคลทั้งตัวผู้เอาประกัน และบุคคลภายนอก
 • ทรัพย์สิน (อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ)

ความคุ้มครอง

เบี้ยราคาเดียว 914 บาท/ปี คุ้มครอง
 • ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 • ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกัน
 • อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
 • รางวัลพิเศษ โฮล-อิน-วัน

***หากต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ


นักกอล์ฟทุกท่านที่สมัครขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครอง 4 ส่วนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี

หมายเหตุ

 • คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะเล่นกอล์ฟและในสนามกอล์ฟเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นเท่านั้น
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ