หน้าหลัก  ›  ประกันสุขภาพ  ›  วิริยะประกันภัย  ›  ประกันภัยโรคมะเร็ง
ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็ง

วิริยะประกันภัย
ประเภท : ประกันภัยสุขภาพ
รายละเอียดความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งจะช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายของคุณได้ เมื่อต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง ซึ่งมีความคุ้มครองสูงสุดถึง 750,000 บาท จ่ายทันทีเต็ม วงเงินประกันตั้งแต่ตรวจพบมะเร็ง เพื่อความอุ่นใจของคุณและครอบครัว

เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 54 ปี และไม่เป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกัน

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

 • ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด
 • จะไม่จ่ายผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองแผนแบบรายบุคคลหรือแบบครอบครัว
 • ในกรณีของผู้ที่ซื้อแผนรายบุคคล ทุนประกันภัยมะเร็งรวมทุกบริษัทจะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ในกรณีที่ต้องการซื้อความคุ้มครองสำหรับครอบครัว จะคิดเบี้ยข้างต้นโดยนำผู้ที่มีอายุมากสุดในครอบครัว คูณด้วย 2
  และให้ความคุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปี (ยังไม่สมรส) ฟรี
 • อายุผู้เอาประกันต้องไม่เกิน 54 ปี (ถ้าสมัครก่อนอายุ 54 ปี สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันต้องไม่สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน หรือ 10 มวนต่อวันติดต่อเป็นระยะเวลา 10 ปี
 • ไม่เคยมีประวัติการรักษาผ่าตัดก้อนเนื้อ เนื้องอก หรือถุงน้ำดี
 • ไม่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็ง หรือกำลังป่วยด้วยโรคมะเร็ง
 • สำหรับผู้หญิง ประวัติครอบครัว จะต้องไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านม, มะเร็งมดลูก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งลำไส้ และมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • สำหรับผู้ชาย ประวัติครอบครัว จะต้องไม่เคยเป็นมะเร็งลำไส้ และมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท
โปรโมชั่นสำหรับการซื้อออนไลน์
 • ไม่มีโปรโมชั่น
รายการอื่นที่คุณอาจสนใจ