ประกันสุขภาพ

ประเภท
ประกันสุขภาพ
เลือกตาม
บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันสุขภาพ
ทั้งหมด
1
ประกันภัยโรคมะเร็ง
ประกันภัยโรคมะเร็ง
 • รับค่าสินไหมทดแทนทันที 100% ไม่ว่าเป็นมะเร็งระยะใด หลังเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • ประกันมะเร็งเริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 10 – 60 ปี
 • 2
  ประกันภัยสุดคุ้ม ชุด มนุษย์เงินเดือน
  ประกันภัยสุดคุ้ม ชุด มนุษย์เงินเดือน
 • ประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด มนุษย์เงินเดือน" ที่มอบความคุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 20-60 ปี และขยายระยะเวลาเอาประกันภัยได้ถึงอายุ 65 ปี
 • 3
  ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
  ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
 • ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลจากการได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ
 • ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 20-60 ปี
 • 4
  ประกันภัยโรคมะเร็ง
  ประกันภัยโรคมะเร็ง
 • กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งจะช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายของคุณได้ เมื่อต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง ซึ่งมีความคุ้มครองสูงสุดถึง 750,000 บาท
 • เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 54 ปี และไม่เป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกัน
 • 5
  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล
  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น จากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุดถึง 700,000 บาท
 • เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป อายุ 5-55 ปี (อายุ 56 - 65 ปี เฉพาะการต่ออายุเท่านั้น)
 • 6
  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม
  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม มีไว้สำหรับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงาน ประจำในองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เหมาะสำหรับ นิติบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน
 • 7
  ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
  ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
 • แผนประกันภัยพิเศษ สำหรับผู้เล่นกอล์ฟ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของท่านทุกครั้งที่ฝึกซ้อมหรือออกรอบ กับก๊วนที่รู้ใจ
 • เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปที่เล่นกอล์ฟ
 • 8
  ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ
  ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ
 • ประกันภัยสุขภาพที่ให้คุณและครอบครัวมากกว่าความคุ้มครอง ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เริ่มต้นเพียงแค่ 4,000-5,000 บาทต่อปี
 • ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 18-65 ปี
 • 9
  ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส
  ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส
 • หมดกังวลว่าค่ารักษาพยาบาลจะมากระทบระบบการเงินของคุณด้วยแผนสมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัสจากแอกซ่า
 • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลของคุณตั้งแต่ค่าปรึกษาแพทย์ไปจนถึงค่ารักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉิน
 • 10
  ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม
  ประกันภัยสุขภาพ สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม
 • คุณมั่นใจได้เลยว่าเราจะดูแลคุณเสมอ ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
 • นอกจากนั้นแอกซ่ายังให้ความคุ้มครองคุณขณะเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย
 • Page 1 of 2