สินเชื่อซื้อคอนโด

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อคอนโด → ธนาคารกสิกรไทย
1
สินเชื่อซื้อคอนโด กสิกรไทย
สินเชื่อซื้อคอนโด กสิกรไทย
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี