• บัตรเครดิต
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • ประกันภัย
  • ผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมด

สินเชื่อซื้อคอนโด

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อคอนโด → ธนาคารกสิกรไทย
1
สินเชื่อซื้อคอนโด กสิกรไทย
สินเชื่อซื้อคอนโด กสิกรไทย
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
  •