สินเชื่อซื้อคอนโด

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อคอนโด → ธนาคารเกียรตินาคิน
1
สินเชื่อซื้อคอนโด เกียรตินาคิน
สินเชื่อซื้อคอนโด เกียรตินาคิน
  • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี