สินเชื่อซื้อคอนโด

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อซื้อคอนโด → ทั้งหมด
1
สินเชื่อซื้อคอนโด กรุงศรี
สินเชื่อซื้อคอนโด กรุงศรี
 • วงเงินกู้สุงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
 • 2
  สินเชื่อซื้อคอนโด เกียรตินาคิน
  สินเชื่อซื้อคอนโด เกียรตินาคิน
 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
 • 3
  สินเชื่อซื้อคอนโด กสิกรไทย
  สินเชื่อซื้อคอนโด กสิกรไทย
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
 • 4
  สินเชื่อซื้อคอนโด ยูโอบี
  สินเชื่อซื้อคอนโด ยูโอบี
 • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี