หน้าหลัก  ›  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว  ›  ธนาคารเกียรตินาคิน  ›  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคิน
ประเภท : สินเชื่อเช่าซื้อรถใช้แล้ว (รถมือสอง)
สิทธิประโยชน์

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อนำไปชำระรถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นของลูกค้า 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 เดือน (7 ปี)
  • อนุมัติผลรวดเร็ว
  • สามารถให้บริการทุกเต็นท์รถยนต์
โปรโมชั่นการสมัคร
  • ไม่มีโปรโมชั่นการสมัคร
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ