หน้าหลัก  ›  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่  ›  ธนาคารทิสโก้  ›  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารทิสโก้
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารทิสโก้

ธนาคารทิสโก้
ประเภท : สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่
สิทธิประโยชน์

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อนำไปชำระรถยนต์ล่วงหน้า โดยมีข้อผูกพันในการผ่อนชำระ เป็นงวดรายเดือน และเมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นของลูกค้า

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน (6 ปี)
  • อนุมัติผลรวดเร็ว
  • สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
โปรโมชั่นการสมัคร
  • ไม่มีโปรโมชั่นการสมัคร
ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นที่คุณอาจสนใจ