สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

ทั้งหมด
สถาบันการเงิน
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ → ทั้งหมด
1
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารธนชาต
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารธนชาต
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 เดือน (7 ปี)
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้ และรถบรรทุก
  2
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารทิสโก้
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารทิสโก้
 • วงเงินสินเชื่อ 80% สำหรับรถยนต์และรถกระบะ
 • ระยะเวลาการเช่าซื้อ 12-72 เดือน
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ, และรถบรรทุก
  3
  สินเชื่อเช่าซื้อกรุงศรี นิวคาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง
  สินเชื่อเช่าซื้อกรุงศรี นิวคาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง
 • เลือกแผนการผ่อนชำระได้ตามต้องการ ทั้งดาวน์น้อย – ผ่อนยาว หรือดาวน์มาก – ผ่อนสั้น
 • ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แถมอนุมัติไว
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้ และรถบรรทุก
  4
  สินเชื่อกสิกรไทย เช่าซื้อรถยนต์ใหม่
  สินเชื่อกสิกรไทย เช่าซื้อรถยนต์ใหม่
 • เงินดาวน์ร้อยละ 0 – 30 ของราคารถ ขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ และความสามารถในการผ่อนชำระ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 – 72 เดือน
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้ และรถบรรทุก
  5
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เกียรตินาคิน
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เกียรตินาคิน
 • สำหรับลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล โดยมีให้เลือกในส่วนของรถใหม่ป้ายแดง รวมไปถึงรถยนต์ใช้แล้ว
 • สามารถจัดเช่าซื้อได้สูงสุดถึง 84 งวด
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้ และรถบรรทุก
  6
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์
 • วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ 80% ของราคาสินทรัพย์
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 เดือน (7 ปี)
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้ และรถบรรทุก
  7
  สินเชื่อเช่าซื้อกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง สำหรับรถยนต์ป้ายแดง
  สินเชื่อเช่าซื้อกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง สำหรับรถยนต์ป้ายแดง
 • เงินดาวน์ร้อยละ 25 ของราคารถ หรือขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์
 • อนุมัติผลรวดเร็ว กับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้ และรถบรรทุก
  8
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ไอซีบีซี (ไทย)
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ไอซีบีซี (ไทย)
 • ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 90% ของราคารถยนต์
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 84 เดือน
 • สมัครออนไลน์
  รับเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้ และรถบรรทุก